Gjilan.AL

G-Lan City

Zgjatet afati për regjistrimin e lëndëve dhe regjistrimin e semestrit Veror për vitin akademik 2022/2023

Njoftohen studentët e nivelit Bachelor dhe Master se afati për regjistrimin e semestrit veror dhe regjitrimin e lëndëve, për vitin akademik 2022/2023 do të jetë i hapur  deri më datë 08.03.2023.

 

 

Ju informojmë se afati për regjistrim të lëndëve në nivelin master në programin: E – qeverisja dhe programi Sistemet e Kontrollit dhe Intelegjenca Artificiale është i mbyllur. Në momentin që hapet afati, do të njoftoheni përmes ueb faqes të Universitetit.