Gjilan.AL

G-Lan City

Si vendosin prindërit nëse duhet të vaksinojnë fëmijët e tyre kundër SARS-CoV-2

Për prindërit, vendimi për të vaksinuar fëmijët e tyre kundër SARS-CoV-2 është kompleks, i ndikuar nga provat shkencore, presionet politike dhe sociale dhe pikëpamjet rreth përfitimeve individuale kundrejt atyre kolektive të vaksinimit, sipas një studimi të ri të botuar në CMAJ – Gazeta Kandaze e Shoqatës Mjekësore.

Studiuesit kryen një studim cilësor me intervista të thelluara me 20 prindër për të kuptuar pikëpamjet e tyre në lidhje me vaksinimin SARS-CoV-2, me synimin për të mbështetur iniciativat e ardhshme të vaksinimit, shkruan Medical Xpress përcjell Gazeta Shneta.

“Duke pasur parasysh mospërputhjen e vërejtur midis qëllimit të prindërve dhe vendimit për të vaksinuar fëmijët e tyre kundër SARS-CoV-2, është e rëndësishme të kuptojmë se si dhe pse prindërit marrin vendimet e tyre,” tha Dr. Jonathon Maguire, pediatër në Spitalin St. Unity Health Toronto.

“Të kuptuarit e faktorëve që ndikojnë në vendimet e prindërve për vaksinimin ndaj SARS-CoV-2 për fëmijët e tyre do të ndihmonte në përmirësimin e politikave dhe ndërhyrjeve të shëndetit publik, si dhe do të informonte profesionistët e kujdesit shëndetësor për perspektivat dhe shqetësimet e prindërve.”

Pak studime të mëparshme kanë eksploruar se si prindërit marrin vendime për të vaksinuar, ose jo, fëmijët e tyre dikur të kualifikuar për vaksinim.

Vendimi ishte sfidues për shumicën e prindërve në studim. Konsideratat e prindërve kanë të bëjnë me sa vijon:

– Risia e vaksinave SARS-CoV-2 dhe provat që mbështesin përdorimin e tyre.

– Politizimi i perceptuar i udhëzimeve për vaksinimin.

– Presionet sociale rreth vaksinimit SARS-CoV-2.

– Peshimi i përfitimeve individuale kundrejt atyre kolektive të vaksinimit.

Këto gjetje kanë implikime për komunikimin e informacionit mbi vaksinimin SARS-CoV-2.

“Udhëzimet e ardhshme duhet të theksojnë përfitimet individuale dhe kolektive të vaksinimit ndaj SARS-CoV-2 për fëmijët; megjithatë, ofruesit e kujdesit shëndetësor duhet t’i japin përparësi diskutimeve të individualizuara me prindërit për të ndihmuar në interpretimin e provave, të marrin në konsideratë kuptimin e tyre për rreziqet dhe përfitimet dhe të ofrojnë rekomandime të përshtatura.” tha Dr. Janet Parsons, një shkencëtare hulumtuese në Spitalin St. Michael Toronto.

Ofruesit e kujdesit shëndetësor kanë një rol kyç për të luajtur në mbështetjen e prindërve në vendimmarrje.

“Është e rëndësishme që ofruesit e kujdesit shëndetësor të kuptojnë se prindërit që duken hezitues për të vaksinuar fëmijët e tyre mund të kenë një sërë arsyesh për t’u ndjerë në këtë mënyrë dhe mund të jenë të rezervuar për t’u bërë pyetje ofruesve të kujdesit shëndetësor nga frika e stigmës,” tha Dr. Parsons.

Autorët rekomandojnë që këto biseda të trajtohen me ndjeshmëri dhe çiltërsi. /Gazeta Shneta/

 

The post Si vendosin prindërit nëse duhet të vaksinojnë fëmijët e tyre kundër SARS-CoV-2 appeared first on Gazeta Shneta.