Gjilan.AL

G-Lan City

Rashiti: Komuna e Gjilanit ka nisur projektin për të testuar buxhetimin me pjesëmarrje me banorët e fshatit Zhegër

Drejtori i Financave në Gjilan, Riad Rashiti, ka ftuar qytetarët e Zhegrës, ditën e hëne nga ora 19:00, ku komuna e Gjilanit ka bërë thirrje publike për projektin për të testuar buxhetimin me pjesëmarrje.

Shkrimi i plotë:

Komuna e Gjilanit ka nisur projektin për të testuar buxhetimin me pjesëmarrje me banorët e fshatit Zhegër.

Buxhetimi me pjesëmarrje inkurajon qytetarët që të luajnë rol të rëndësishëm dhe të vendosin se si të shpenzohen paratë publike për projekte dhe shërbime në lagjen/fshatin tuaj!

Qëllimi është që qytetarëve t’u ofrohet mundësia për t’u përfshirë në mënyrë aktive në procesin e vendimmarrjes dhe të kenë një rol të drejtpërdrejtë në mënyrën se si shpenzohen fondet komunale.

Është mundësia e juaj të përzgjedhni dhe votoni për projekte të cilat janë në interes të përgjithshëm të lokalititetit tuaj!

Komuna e Gjilanit, do të organizoj takime me banorët e fshatit mbi:

????Procesin dhe kriteret e mbledhjes se ideve dhe projekt-propozimeve prioritare për investim nga komuna

– Idetë dhe projekt-propozimet mblidhen përmes këshillit lokal të fshatit dhe banorëve të cilat përkthehen në projekte konkrete

– Do të bëhet seleksionimi nga 5 deri 8 projekteve të propozuara të cilët do të votohen nga banorët në ditën e votimit

-Projekt-propozimet të cilat e kalojnë përzgjedhjen dhe kanë kuptim do të vendosen në votim në ditën e përzgjedhur përmes kutive klasike të votimit

????Kriteret të cilat do të merren për bazë nga komuna janë si në vijim:

Projekt-propozimi të jetë brenda kornizave buxhetit të prezentuar nga komuna i cili kap vlerën deri në 60.000 Euro (gjashtëdhjetë mijë Euro)

– Numri i përfituesve nga projekti i propozuar të jetë sa më i madh

– Lloji i projekteve: Shërbime, subvencione, dhe infrastrukturë vetëm në rastet kur i shërben arsimit dhe shëndetësisë

– Projekti i propozuar të jetë në kompetencë dhe pronësi të komunës

– Projekti të ketë ndikim social, ekonomik dhe mjedisor

– Projekti të jetë gjithëpërfshirës duke përfshirë grupe të margjinalizuara

Takim informues me banorët e fshatit Zheger:

Data: 15 Maj 2023

Ora: 19:00

Vendi: Shkolla Fillore ‘Agim Ramadani’

Ju mirëpresim! /Radio Star/