Gjilan.AL

G-Lan City

Nënshkruhet marrëveshja mes QKK-së dhe First Cut Lab në Berlinale

Përveç shumë takime dhe diskutimeve të realizuara në kuadër të prezencës së Qendrës Kinematografike të Kosovës në Tregun Evropian të Filmit në Berlinale, me 21 shkurt u nënshkrua edhe marrëveshja në mes QKK-së dhe Tatino Films i cila parashesh trajtim të veçantë tre vjeçar (2023-2025) për filma të Kosovës përmes realizimit të punëtorive në kuadër të programit të dedikuar – First Cut Lab Kosovo.

Qëllimi i First Cut Lab është të mundësohet arritja e potencialit artistik të filmave dhe njëkohësisht rritja e vlerës së filmave në tregun ndërkombëtar dhe prezencës së tyre në festivale të rëndësishme. Në First Cut Lab kanë kaluar një numër i konsiderueshëm i filmave të suksesshëm nga Kosova si ‘Vera andrron detin’, ‘Në kërkim të Venerës’ etj.

Ekipeve të përzgjedhura (regjisor/producent/montazher) u ofrohet një kornizë krijuese, sa e kujdesshme aq edhe dhe sfiduese, që ka për qëllim hapjen e perspektivave të reja dhe eksplorimin e të gjithë potencialit artistik që ngërthen materiali dhe bota e filmave të tyre. Ata shfaqin montazhën e tyre të parë në një seancë private dhe marrin komente ekspertësh nga këshilltarë ndërkombëtarë të industrisë së filmit, si dhe këshilla specifike nga një redaktor konsulent. Konsulentët dhe këshilltarët e industrisë do të përcaktohen sipas profileve të filmit të përzgjedhur.

Nënshkruhet marrëveshja me First Cut Lab në Berlinale

Përveç shumë takime dhe diskutimeve të realizuara në kuadër të prezencës së QKK-së në Tregun Evropian të Filmit në Berlinale, me 21 shkurt u nënshkrua edhe marrëveshja në mes QKK-së dhe Tatino Films i cila parashesh trajtim të veçantë tre vjeçar (2023-2025) për filma të Kosovës përmes realizimit të punëtorive në kuadër të programit të dedikuar – First Cut Lab Kosovo.

Qëllimi i First Cut Lab është të mundësohet arritja e potencialit artistik të filmave dhe njëkohësisht rritja e vlerës së filmave në tregun ndërkombëtar dhe prezencës së tyre në festivale të rëndësishme. Në First Cut Lab kanë kaluar një numër i konsiderueshëm i filmave të suksesshëm nga Kosova si ‘Vera andrron detin’, ‘Në kërkim të Venerës’ etj.

Ekipeve të përzgjedhura (regjisor/producent/montazher) u ofrohet një kornizë krijuese, sa e kujdesshme aq edhe dhe sfiduese, që ka për qëllim hapjen e perspektivave të reja dhe eksplorimin e të gjithë potencialit artistik që ngërthen materiali dhe bota e filmave të tyre. Ata shfaqin montazhën e tyre të parë në një seancë private dhe marrin komente ekspertësh nga këshilltarë ndërkombëtarë të industrisë së filmit, si dhe këshilla specifike nga një redaktor konsulent. Konsulentët dhe këshilltarët e industrisë do të përcaktohen sipas profileve të filmit të përzgjedhur.

Pasi të përfundojë seminari, pjesëmarrësit marrin një raport dhe një udhërrëfyes që mund të shërbejë si udhëzes për ndërtimin e mëtejshëm të storjes gjatë vazhdimit të montazhës.

Në kontekst të punës drejt rritjes së potencialit të filmave të Kosovës, përveç ofrimit të ekspertizës për fazën e montazhës, drejtuesi i QKK-së, z. Lum Çitaku ka zhvilluar takime në drejtim të ofrimit të mbështetjes më sistematike edhe për fazën e zhvillimit të skenarit të filmave nga Kosova.

Në kontekst të punës drejt rritjes së potencialit të filmave të Kosovës, përveç ofrimit të ekspertizës për fazën e montazhës, drejtuesi i QKK-së, z. Lum Çitaku ka zhvilluar takime në drejtim të ofrimit të mbështetjes më sistematike edhe për fazën e zhvillimit të skenarit të filmave nga Kosova.

Nënshkruhet marrëveshja me First Cut Lab në Berlinale

Përveç shumë takime dhe diskutimeve të realizuara në kuadër të prezencës së QKK-së në Tregun Evropian të Filmit në Berlinale, me 21 shkurt u nënshkrua edhe marrëveshja në mes QKK-së dhe Tatino Films i cila parashesh trajtim të veçantë tre vjeçar (2023-2025) për filma të Kosovës përmes realizimit të punëtorive në kuadër të programit të dedikuar – First Cut Lab Kosovo.

Qëllimi i First Cut Lab është të mundësohet arritja e potencialit artistik të filmave dhe njëkohësisht rritja e vlerës së filmave në tregun ndërkombëtar dhe prezencës së tyre në festivale të rëndësishme. Në First Cut Lab kanë kaluar një numër i konsiderueshëm i filmave të suksesshëm nga Kosova si ‘Vera andrron detin’, ‘Në kërkim të Venerës’ etj.

Ekipeve të përzgjedhura (regjisor/producent/montazher) u ofrohet një kornizë krijuese, sa e kujdesshme aq edhe dhe sfiduese, që ka për qëllim hapjen e perspektivave të reja dhe eksplorimin e të gjithë potencialit artistik që ngërthen materiali dhe bota e filmave të tyre. Ata shfaqin montazhën e tyre të parë në një seancë private dhe marrin komente ekspertësh nga këshilltarë ndërkombëtarë të industrisë së filmit, si dhe këshilla specifike nga një redaktor konsulent. Konsulentët dhe këshilltarët e industrisë do të përcaktohen sipas profileve të filmit të përzgjedhur.

Pasi të përfundojë seminari, pjesëmarrësit marrin një raport dhe një udhërrëfyes që mund të shërbejë si udhëzes për ndërtimin e mëtejshëm të storjes gjatë vazhdimit të montazhës.

Në kontekst të punës drejt rritjes së potencialit të filmave të Kosovës, përveç ofrimit të ekspertizës për fazën e montazhës, drejtuesi i QKK-së, z. Lum Çitaku ka zhvilluar takime në drejtim të ofrimit të mbështetjes më sistematike edhe për fazën e zhvillimit të skenarit të filmave nga Kosova./ KultPlus.com

The post Nënshkruhet marrëveshja mes QKK-së dhe First Cut Lab në Berlinale appeared first on KultPlus.