Gjilan.AL

G-Lan City

Në UKZ është mbajtur punëtoria e radhës në kuadër të projektit QUADIC

Në Universitetin Publik  “Kadri Zeka” në Gjilan, në kuadër të aktiviteteve të projektit QUADIC- Quality development of international cooperation and project management, ku UKZ është koordinator,  është mbajtur punëtoria tre ditore, ku kanë marrë pjesë përfaqësues nga universitetet partnere vendore dhe ndërkombëtare të këtij projekti.

Të pranishmit janë informuar hollësisht për projektin nga Prorektori për Bashkëpunim Ndërkombëtar dhe Projekte  në UKZ, Prof. asoc. dr. Dukagjin Leka për të arriturat e projektit në fjalë si dhe për hapat në vazhdim.

Derisa qëllimi kryesor i punëtorisë ishte prezentimi i rezultateve të arritura deri më tani sipas përshkrimit të projektit nga secili partnerë si dhe diskutimi i përbashkët për mobilitetet dhe menaxhimin e tyre në të ardhmen.