Gjilan.AL

G-Lan City

Konkurs për pozitën Asistent Specialist/ Specialist në Departamentin e Kontrollit të Brendshëm në BKT

Të nderuar studentë,

Gjeni të bashkangjitur konkursin për pozitën Asistent Specialist/ Specialist në Departamentin e Kontrollit të Brendshëm në BKT Kosovë.

Kandidatët e interesuar mund të aplikojnë përmes këtij linku:https://bkt-ks.com/bkt/burimet-njerezore/mundesi-punesimi/

Për çfarëdo paqartësie mund të  kontaktoni Prof. Ass. Dr. Lulzim Rashiti – Kordinator në ralacion me bizneset dhe praktika të  studentëve:lulzim.rashit@uni-gjilan.net

Assistant Specialist – Specialist at Internal Control Department