Gjilan.AL

G-Lan City

Izet Kurteshi akuzohet për keqpërdorim të detyrës apo autoritetit zyrtar

Sipas aktakuzës së ngritur nga Prokuroria Themelore e Gjilanit, Izet Kurteshi në cilësinë e ud.të drejtor i prokurimit – menaxher i kontratës duke shfrytëzuar detyrën apo autoritetin zyrtar me qëllim të përfitimit të çfarëdo dobie për vete apo për personin tjetër me dashje ka tejkaluar kompetencat dhe ka shkelur detyrat e tij, në atë mënyrë që me 12.07.2019 e ka nënshkruar marrëveshjen për shkëputjen e kontratës për punë me titull :“Ndërtimi i Qendrës së Mjekësisë Familjare”me kompaninë“Arian Co” nga Prishtina ende pa i përfunduar punimet i pandehuri nuk i ka zbatuar policen e sigurimit duke i shkaktuar komunës së Gjilanit dëm financiar.

Në aktakuzë janë përshkruar në hollësi dhe detaje të gjitha dyshimet që e ngarkojnë Izet Kurteshin ndërsa janë dëgjuar edhe dëshmitarët: Naim Berdiqi, Riza Blakaj, Salih Kqiku, Besnik Kadriu dhe Sami Ahmeti.

Në bazë të përshkrimit të veprimeve inkriminuese nga kallëzimi penal i paraqitur, provave materiale që i janë bashkëngjitur të njëjtit është vlerësuar se kemi të bëjmë me keqpërdorimin e pozitës apo autoritetit zyrtar thuhet në arsyetimin e aktakuzës.

Kurse në bazë të ekspertizës financiare të realizuar nga Riza Blakaj është konstatuar se me datën 12 korrik 2019 pa përfunduar punimet Izet Kurteshi e ka bërë shkëputjen e kontratës kur edhe është bërë prerja e punëve të kryera në vlerë 542.664.70 euro nga rrjedh se punët e pa kryera kanë mbetur në vlerë prej 652.773 euro.

Në këtë kontest nuk është dëshmuar me asnjë provë me të cilën do të dëshmohej se ekziston arsyeshmëria për shkëputjen e parakohshme të kontratës. /rajonipress/