Gjilan.AL

G-Lan City

Eco-Higjiena: Njoftim

N J O F T I M

Në pajtim me nenin 2.1 ( pika d) të Ligjit Nr. 03/L-064 “Për Festat Zyrtare në Republikën e Kosovës “ i njoftojmë të gjithë qytetarët se administrata dhe inkasantët në “Eco-Higjiena“ SH.P.K.Gjilan, duke përfshirë Njësitë Punuese Kamenicë dhe Viti,se me datë 1 maj 2023, (e Hënë ) nuk do të punojnë me rastin e festës :“Dita Ndërkombëtare e Punës “.

Udhëzohen menaxherët e Njësive Punuese të organizojnë ekipet punuese në grumbullim të mbeturinave

Punëtorët e angazhuar me këtë rast do të trajtohen sipas Ligjit mbi punën për festat zyrtare

Eco- Higjiena SH. P. K. /2lonline/